Giải bài 3 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Loài dây leo thuộc họ Thiên lí sống bám trên thân cây gỗ.

Quảng cáo

Đề bài

Loài dây leo thuộc họ Thiên lí sống bám trên thân cây gỗ. Một phần thân của dây leo phồng lên tạo nhiều khoang trống làm thành tổ cho nhiều cá thể kiến sinh sống trong đó. Loài dây leo thu nhận chất dinh dưỡng là thức ăn của kiến đem về dự trữ trong tổ. Kiến sống trên cây gỗ góp phần diệt chết các loài sâu đục thân cây. Hãy kể tên các quan hệ sinh thái giữa các sinh vật là cây gỗ, dây leo và kiến. Trình bày khái niệm về các quan hệ sinh thái đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Quần xã sinh vật và một số đặc trưng của quần xã

Lời giải chi tiết

- Dây leo và kiến là cộng sinh (+:+): Dây leo được cung cấp nguồn dinh dưỡng là thức ăn dự trữ của kiến, kiến có nơi ở là phần thân dây leo phì ra. Cộng sinh là quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài và tất cả các loài tham gia cộng sinh đều có lợi.

- Dây leo và thân cây gỗ là hội sinh (4- : 0): Dây leo có nơi sống là thân cây trong khi cây gỗ không được lợi cũng như không bị hại. Hội sinh là quan hệ hợp tác giữa hai loài, trong đó một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không có hại gì.

- Kiến và cây gỗ là hợp tác (+: +): Kiến kiếm được thức ăn trên thân cây là các loài sâu, trong khi đó diệt chết sâu đục thân cây. Hợp tác là quan hệ giữa hai loài nhưng không nhất thiết phải có hợp tác đối với mỗi loài. Trong mối quan hệ này, cả hai loài cùng có lợi.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 4 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Nghiên cứu về rừng cây dẻ bị chết

 • Giải bài 5 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Trong quá trình sống, động vật cần thực vật, còn thực vật thì ngược lại sẽ phát triển tốt hơn nếu không có động vật.

 • Giải bài 6 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Thế nào là diễn thế sinh thái? Hãy cho một ví dụ về diễn thế sinh thái trên cạn...

 • Giải bài 7 trang 112 SBT Sinh học 12

  Giải bài 7 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12. Có một hồ nhỏ, nước đổ vào hồ từ một sông nhỏ nhưng do hậu quả của việc chặt phá rừng nên nước sông ngày một đục

 • Giải bài 8 trang 113 SBT Sinh học 12

  Giải bài 8 trang 113 Sách bài tập Sinh học 12. Qua ví dụ trên, theo em khi nhập một loài sinh vật lạ vào hệ sinh thái cần phải chú ý điều gì ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close