Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 68 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 68 Sách bài tập Sinh học 12. Phân biệt cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự.

 • pic

  Bài 2 trang 69 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 69 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy quan sát và nêu các điểm tương đồng trong cấu tạo của 3 bộ xương:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 69 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 68 Sách bài tập Sinh học 12. Giải thích đặc điểm thích nghi chân cao, cổ dài ờ loài hươu cao cổ theo quan niệm của Đacuyn và hiện đại.

 • pic

  Bài 4 trang 70 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 70 Sách bài tập Sinh học 12. Học thuyết tiến hoá cổ điển đã giải quyết được những vấn đề gì

 • pic

  Bài 5 trang 71 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 71 Sách bài tập Sinh học 12. Phân tích mối quan hệ giữa quá trình hình thành đặc điểm thích nghi của cá thể và quá trình hình thành quần thể thích nghi.

 • pic

  Bài 6 trang 72 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 72 Sách bài tập Sinh học 12. Loài thân thuộc là gì? Làm thế nào để phân biệt 2 loài thân thuộc?

 • pic

  Bài 7 trang 72 SBT Sinh học 12

  Giải bài 7 trang 72 Sách bài tập Sinh học 12. Cách li địa lí là gì ?

Gửi bài