Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 42 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 42 SBT Sinh học 12. Trong một quần thể giao phối có 3 kiểu gen với tỉ lệ 9/16 AA : 6/16 Aa : 1/16 aa.

 • pic

  Bài 2 trang 42 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 42 SBT Sinh học 12. Trong một huyện có 400000 dân, nếu thống kê được có 160 người bị bệnh bạch tạng (bệnh do gen a trên NST thường).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 42 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 42 SBT Sinh học 12. Ở ngô, alen A quy định hạt vàng và alen a quy định hạt trắng. Một rẫy ngô có 1000 cây, mỗi cây có 2 bắp, trung bình mỗi bắp có 200 hạt.

Gửi bài