Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 74 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Hình bên mô tả các cơ quan tương tự hay tương đồng? Giải thích.

 • pic

  Bài 2 trang 74 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Hình dưới đây cho thấy cấu tạo của manh tràng trong hệ tiêu hoá của một số loài động vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 74 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Nhân tố tiến hoá là gì? Kể tên và nêu vai trò của các nhân tố tiến hoá.

 • pic

  Bài 4 trang 74 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Đacuyn đã có nhiều khám phá quan trọng ở quần đảo Galapagos

 • pic

  Bài 5 trang 74 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 74 Sách bài tập Sinh học 12. Từ quan niệm về tiến hoá nhỏ hãy giải thích khái niệm tiến hoá lớn và chỉ ra quan hệ giữa hai quá trình này.

Gửi bài