Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 87 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 87 Sách bài tập Sinh học 12. Sự sống đã hình thành trên Trái Đất qua các giai đoạn như thế nào?

 • pic

  Bài 2 trang 88 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 88 sách bài tập Sinh học 12. Chọn lọc tự nhiên đã có vai trò như thế nào trong quá trình hình thành những cơ thể sống đầu tiên

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 88 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 88 sách bài tập Sinh học 12. Hoá thạch là gì?

 • pic

  Bài 1 trang 89 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 89 Sách bài tập Sinh học 12. Phân biệt một vật thể sống và một vật thể vô cơ.

 • pic

  Bài 2 trang 89 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 89 Sách bài tập Sinh học 12. Vật nào dưới đây không phải là hoá thạch ?

 • pic

  Bài 3 trang 89 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 89 Sách bài tập Sinh học 12. So sánh hình dạng, cấu tạo của con sam ngày nay (hình A) với con tôm ba lá (hình B) có tuổi địa chất từ kỉ Cambri.

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 90

  Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 12 trang 90. Theo quan niệm hiện nay, đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở vật thể sống mà không thể có ở vật thể vô cơ?

 • pic

  Bài 4 trang 90 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 90 Sách bài tập Sinh học 12. Từ lịch sử phát triển của sinh giới có thể rút ra những nhận xét gì về nguyên nhân và chiều hướng tiến hoá của sự sống ?

 • pic

  Bài 5 trang 90 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 90 Sách bài tập Sinh học 12. Tóm tắt 5 lần đại tuyệt chủng đã xảy ra trong quá trình phát triển của sinh giới.

 • pic

  Bài 6 trang 90 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 90 Sách bài tập Sinh học 12. Bổ sung bảng tóm tắt sau đây, từ đó rút ra kết luận về ý kiến cho rằng vượn người hiện nay vẫn có thể tiến hoá thành người.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 trang 91 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6,7,8,9,10 trang 91 sách bài tập Sinh học 12. Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào?

 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 92

  Giải bài 11,12,13,14,15 Sách bài tập Sinh học 12 trang 92. Những nguyên tố phổ biến nhất chiếm 99% khối lượng cơ thể sống là

 • pic

  Bài 16,17,18,19,20 trang 93 SBT Sinh học 12

  Giải bài 16,17,18,19,20 trang 93 Sách bài tập Sinh học 12. Chất hữu cơ nào và quá trình nào có ý nghĩa quan trọng đối với sự sông?

 • pic

  Bài 21,22,23,24,25 trang 94 SBT Sinh học 12

  Giải bài 21,22,23,24,25 trang 94 Sách bài tập Sinh học 12. Sự hình thành lớp màng lipôprôtêin có vai trò

 • pic

  Bàài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 95

  Giải bài 26,27,28,29,30 Sách bài tập Sinh học 12 trang 95. Các dạng vượn người ngày nay có kích thước tương đương với người là

Gửi bài