Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 89 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 89 Sách bài tập Sinh học 12. Phân biệt một vật thể sống và một vật thể vô cơ.

 • pic

  Bài 2 trang 89 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 89 Sách bài tập Sinh học 12. Vật nào dưới đây không phải là hoá thạch ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 89 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 89 Sách bài tập Sinh học 12. So sánh hình dạng, cấu tạo của con sam ngày nay (hình A) với con tôm ba lá (hình B) có tuổi địa chất từ kỉ Cambri.

 • pic

  Bài 4 trang 90 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 90 Sách bài tập Sinh học 12. Từ lịch sử phát triển của sinh giới có thể rút ra những nhận xét gì về nguyên nhân và chiều hướng tiến hoá của sự sống ?

 • pic

  Bài 5 trang 90 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 90 Sách bài tập Sinh học 12. Tóm tắt 5 lần đại tuyệt chủng đã xảy ra trong quá trình phát triển của sinh giới.

 • pic

  Bài 6 trang 90 SBT Sinh học 12

  Giải bài 6 trang 90 Sách bài tập Sinh học 12. Bổ sung bảng tóm tắt sau đây, từ đó rút ra kết luận về ý kiến cho rằng vượn người hiện nay vẫn có thể tiến hoá thành người.

Gửi bài