Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 SBT Sinh học 12 trang 48

  Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 48. Trình bày các bước chọn giống vật nuôi, cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Cho một ví dụ minh hoạ và phân tích ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này.

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 12 trang 49

  Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 49. Giả sử mỗi gen trội quy định một đặc điểm có lợi.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 SBT Sinh học 12 trang 49

  Giải bài 3 SBT Sinh học 12 trang 49. Hiện tượng ưu thế lai là gì? Nêu cơ sở di truyền học, ưu điểm và nhược điểm của phương pháp tạo giống mới có ưu thế lai.

 • pic

  Bài 4 SBT Sinh học 12 trang 50

  Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 50. Nêu các bước tiến hành, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến

 • pic

  Bài 5 SBT Sinh học 12 trang 51

  Giải bài 5 SBT Sinh học 12 trang 51. Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ tế bào.

 • pic

  Bài 6 SBT Sinh học 12 trang 51

  Giải bài 6 SBT Sinh học 12 trang 51. Tóm tắt các thành tựu trong tạo giống mới và sản xuất giống nhờ công nghệ gen

 • pic

  Bài 1 SBT Sinh học 12 trang 52

  Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 52. Nêu điểm khác nhau giữa chọn giống bằng phương pháp lai hữu tính và chọn giống bằng phương pháp gây đột biến.

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 12 trang 52

  Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 52. Giống gà Plimút có gen trội A gây màu lông vằn liên kết với NST X, gen lặn a gây màu lông đen được tìm thấy ở giống gà Ápta.

 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 53, 54

  Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 53, 54. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Phân tử ADN tái tổ hợp là gì?

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 54, 55

  Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 54,55. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen không mong muốn trong hệ gen là ứng dụng quan trọng của:

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 55, 56

  Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 55,56. Điểm khác nhau trong kĩ thuật chuyển gen với plasmit và với virut làm thể truyền là

 • pic

  Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 56

  Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 12 trang 56. Trong kĩ thuật lai tế bào, các tế bào trần là

 • pic

  Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 56, 57

  Giải bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 12 trang 56, 57. Trong chọn giống, người ta sử dụng phương pháp giao phối gần hay tự thụ phấn với mục đích gì?

 • pic

  Bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 58

  Giải bài 26,27,28,29,30 SBT Sinh học 12 trang 58. Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng cách nào?

Gửi bài