Quảng cáo
 • Bài 1 SBT Sinh học 12 trang 52

  Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 52. Nêu điểm khác nhau giữa chọn giống bằng phương pháp lai hữu tính và chọn giống bằng phương pháp gây đột biến.

  Xem lời giải
 • Bài 2 SBT Sinh học 12 trang 52

  Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 52. Giống gà Plimút có gen trội A gây màu lông vằn liên kết với NST X, gen lặn a gây màu lông đen được tìm thấy ở giống gà Ápta.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo