Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 SBT Sinh học 12 trang 52

  Giải bài 1 SBT Sinh học 12 trang 52. Nêu điểm khác nhau giữa chọn giống bằng phương pháp lai hữu tính và chọn giống bằng phương pháp gây đột biến.

 • pic

  Bài 2 SBT Sinh học 12 trang 52

  Giải bài 2 SBT Sinh học 12 trang 52. Giống gà Plimút có gen trội A gây màu lông vằn liên kết với NST X, gen lặn a gây màu lông đen được tìm thấy ở giống gà Ápta.

 • Quảng cáo

Gửi bài