Quảng cáo
 • pic

  Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 63, 64

  Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 12 trang 63,64. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Người ta thường nói bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới vì

 • pic

  Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 64, 65

  Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 12 trang 64,65. Quan sát tiêu bản NST của một người đã thấy 44 NST thường, nhưng chỉ có 1 NST giới tính X (Hội chứng Tơcnơ, XO).

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 65, 66

  Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 12 trang 65,66. Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm kiểm tra

 • pic

  Bài 16,17,18 SBT Sinh học 12 trang 66, 67

  Giải bài 16,17,18 SBT Sinh học 12 trang 66,67. Bệnh phêninkêto niệu có thể phát hiện nhanh và sớm từ lúc sơ sinh nhờ phương pháp

Gửi bài