Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 109 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích vai trò của các loài cộng sinh trong địa y.

 • pic

  Bài 2 trang 109 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích vai trò của động vật đối với thụ phấn và phát tán của thực vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 109 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy trình bày 2 ví dụ về 2 mối quan hệ giữa nấm với các loài khác

 • pic

  BGiải bài 4 trang 109 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 109 Sách bài tập Sinh học 12. Xét về các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, các trường hợp sau thuộc mối quan hệ nào?

 • pic

  Bài 5 trang 110 SBT Sinh học 12

  Giải bài 5 trang 110 Sách bài tập Sinh học 12. Vì sao nói cạnh tranh là nguyên nhân hình thành ổ sinh thái khác nhau trong quần xã ?

Gửi bài