Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 12.Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Nhiễm sắc thể (NST) bình thường có trình tự gen như sau 

Hãy xác định dạng đột biến NST được minh hoạ trong các trường hợp sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đảo đoạn: là hiện tượng NST bị đứt ở hai chỗ, đoạn bị đứt quay 180 độ rồi gắn lại vị trí cũ

Lặp đoạn: là hiện tượng một đoạn nhiễm sắc thể được lặp đi lặp lại một hay nhiều lần

Mất đoạn: là hiện tượng đột biến làm mất từng đoạn NST, mất đầu mút hoặc đoạn giữa NST

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a, Đảo đoạn DEF.

b, Lặp đoạn EF

c, Mất đoạn

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close