Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 7

Giải bài 4 SBT Sinh học 12 trang 7. Đoạn mạch khuôn của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit như sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Đoạn mạch khuôn của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nuclêôtit như sau:

3'...TAT GGG XAT GTA ATG GGX... 5’

a) Xác định trình tự các nuclêôtit của mARN do đoạn gen trên mã hoá.

b) Có bao nhiêu côđon trong đoạn phân tử mARN này ?

c) Xác định các bộ ba đối mã (anticôđon) của các tARN tương ứng với mỗi côđon trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quá trình phiên mã:

T mạch gốc liên kết vs A môi trường

A mạch gốc liên kết vs U môi trường

G mạch gốc liên kết vs X môi trường

X mạch gốc liên kết vs G môi trường

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Mạch khuôn của gen:

3’... TAT GGG XAT GTA ATG GGX... 5’

mARN:

5’... AUA XXX GUA XAU UAX XXG... 3’

b) Có 18 : 3 = 6 côđon trên đoạn mARN này.

c) Các bộ ba đối mã của các tARN tương ứng với mỗi côđon trên mARN lần lượt là: UAU, GGG, XAU, GUA, AUG, GGX.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close