Bài 66 trang 152 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 66 trang 152 sách bài tập toán 8. Thể tích hình chóp đều cho theo các kích thước ở hình 150 là...

Quảng cáo

Đề bài

Thể tích hình chóp đều cho theo các kích thước ở hình 150 là:

A. \(54\sqrt 3 c{m^3}\)

B. \(540\sqrt 3 c{m^3}\)

C. \(180\sqrt 3 c{m^3}\)

D. \(108\sqrt 3 c{m^3}\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao.

\(V = \dfrac{1}{3} .S.h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy,  \(h\) là chiều cao hình chóp.

- Diện tích tam giác đều cạnh \(a\) là \(\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\).

Lời giải chi tiết

Hình chóp trong hình có đáy là lục giác đều. Chia lục giác đều thành \(6\) phần bằng nhau ta được \(6\) tam giác đều cạnh \(6cm.\)

Diện tích mỗi tam giác đều cạnh 6cm bằng \(\dfrac {6^2.\sqrt 3}{4}=9\sqrt 3\; (c{m^2})\)

Diện tích đáy của hình chóp là: \(6.9\sqrt 3=54\sqrt 3\,(cm^2)\)

Thể tích hình chóp đều là: \(\displaystyle {1 \over 3}.54\sqrt 3 .10 = 180\sqrt 3\; (c{m^3})\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 67 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 67 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD (các kích thước cho trên hình 151)

 • Bài 68 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 68 trang 152 sách bài tập toán 8. Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là ...

 • Bài 69 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 69 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của hình chóp đều sau đây ...

 • Bài 70 trang 153 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài trang sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần các hình chóp đều dưới đây (theo các kích thước cho trên hình vẽ 153).

 • Bài 71 trang 153 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 71 trang 153 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của hình chóp cụt đều cho theo các kích thước trên hình 154.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close