Bài 68 trang 152 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 68 trang 152 sách bài tập toán 8. Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là ...

Quảng cáo

Đề bài

Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là \(5cm\), chiều cao hình chóp là \(4cm.\) Thể tích của hình chóp là:

A. \(30\;c{m^3}\)                          B. \(24\;c{m^3}\)

C. \(22\;c{m^3}\)                          D. \(18\;c{m^3}\)

E. \(15\;c{m^3}\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao.

\(V = \dfrac{1}{3} .S.h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy,  \(h\) là chiều cao hình chóp.

Lời giải chi tiết

Giả sử hình chóp tứ giác đều \(S.ABCD\) có độ dài cạnh bên là \(SA=5cm\), chiều cao \(SO=4cm.\)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(SOA\), ta có:

\(S{A^2} = S{O^2} + O{A^2}\)

\(\Rightarrow OA = \sqrt {S{A^2} - S{O^2}} \)

\( \Rightarrow OA = \sqrt {{5^2} - {4^2}}  = 3\,\left( {cm} \right)\)

\( \Rightarrow  AC=BD =2OA=2.3= 6\;(cm).\)

Diện tích đáy \(ABCD\) là: \(S=\displaystyle{1 \over 2}.AC.BD= \displaystyle{1 \over 2}.6.6 = 18\;(c{m^2})\)

Thể tích hình chóp đều \(S.ABCD\) là:

\(\displaystyle V = \displaystyle {1 \over 3}S.h = {1 \over 3}.18.4 = 24\;(c{m^3})\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 69 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 69 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của hình chóp đều sau đây ...

 • Bài 70 trang 153 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài trang sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần các hình chóp đều dưới đây (theo các kích thước cho trên hình vẽ 153).

 • Bài 71 trang 153 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 71 trang 153 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của hình chóp cụt đều cho theo các kích thước trên hình 154.

 • Bài 72 trang 153 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 72 trang 153 sách bài tập toán 8. Cho hình chóp cụt tứ giác đều ABCD.A1B1C1D1 có các cạnh đáy 5cm và 10cm, đường cao của mặt bên bằng 5cm...

 • Bài 67 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 67 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD (các kích thước cho trên hình 151)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close