Bài 64 trang 151 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 64 trang 151 sách bài tập toán 8. Hình 149 là chiếc lều ở một trại hè với các kích thước cho trên hình.

Quảng cáo

Đề bài

Hình 149 là chiếc lều ở một trại hè với các kích thước cho trên hình.

a) Tính thể tích của lều.

b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là bao nhiêu?

(Không tính các mép gấp đường viền, v.v…)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao.

\(V = \dfrac{1}{3} .S.h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

a) \(\Delta ABC\) có \(AH\) vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến nên \(\Delta ABC\) cân tại \(A\).

Lều là lăng trụ đứng đáy tam giác vuông cân, cạnh \(2m,\) chiều cao lăng trụ \(5m.\)

Diện tích đáy là:

\( \displaystyle S_đ= {1 \over 2}.2.2 = 2\;({m^2})\)

Thể tích lều là:

\(V = S_đ.h = 2.5 = 10 \;({m^3})\).

b) Số vải cần để làm lều là tổng diện tích hai mặt bên và hai đầu hồi (hai đáy của lăng trụ đứng).

Diện tích hai mặt bên là: \((2.5).2 = 20 \;({m^2})\).

Diện tích vải cần dùng là: \(20 + 2.2 = 24\;({m^2})\).

Loigiaihay.com

 • Bài 65 trang 151 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 65 trang 151 sách bài tập toán 8. 1) Kim tự tháp Kê-ốp (Thế kỉ 25 trước Công nguyên) là một hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 233m, chiều cao hình chóp 146,5m...

 • Bài 66 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 66 trang 152 sách bài tập toán 8. Thể tích hình chóp đều cho theo các kích thước ở hình 150 là...

 • Bài 67 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 67 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD (các kích thước cho trên hình 151)

 • Bài 68 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 68 trang 152 sách bài tập toán 8. Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là ...

 • Bài 69 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 69 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính diện tích toàn phần của hình chóp đều sau đây ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close