Bài 63 trang 151 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 63 trang 151 sách bài tập toán 8. Một cái nhà kính trồng cây thí nghiệm có dạng một lăng trụ đứng có các kích thước như ở hình 148. EDC là một tam giác cân ...

Quảng cáo

Đề bài

Một cái nhà kính trồng cây thí nghiệm có dạng một lăng trụ đứng có các kích thước như ở hình 148. \(EDC \) là một tam giác cân. Hãy tính:

a) Diện tích hình \(ABCDE\).

b) Thể tích nhà kính.

c) Diện tích kính cần phải có để “lợp” hai mái và bốn bức tường nhà (không tính riềm, mép, …)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Diện tích hình thang bằng trung bình cộng của hai đáy nhân với chiều cao.

-  Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

a) Chia hình \(ABCDE\) thành hai hình thang vuông có cạnh đáy nhỏ là \(5m,\) đáy lớn \(8m,\) chiều cao là \(4m.\)

Ta có: \(\displaystyle {S_{ABCDE}} = 2.{{5 + 8} \over 2}.4 = 52\;({m^2})\)

b) Thể tích hình lăng trụ đứng (nhà kính) là:

\(V = S.h = 52.10 = 520 \;({m^3})\)

c) Diện tích nhà kính gồm bốn hình chữ nhật có kích thước là \(5m\) và \(10m\) và hai hình thang có diện tích bằng diện tích hình \(ABCDE.\)

Diện tích bốn hình chữ nhật là: \((5.10).4 = 200 \;({m^2})\).

Tổng diện tích kính cần dùng là: \(200 + 52.2 = 304\;({m^2})\).

Loigiaihay.com

 • Bài 64 trang 151 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 64 trang 151 sách bài tập toán 8. Hình 149 là chiếc lều ở một trại hè với các kích thước cho trên hình.

 • Bài 65 trang 151 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 65 trang 151 sách bài tập toán 8. 1) Kim tự tháp Kê-ốp (Thế kỉ 25 trước Công nguyên) là một hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 233m, chiều cao hình chóp 146,5m...

 • Bài 66 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 66 trang 152 sách bài tập toán 8. Thể tích hình chóp đều cho theo các kích thước ở hình 150 là...

 • Bài 67 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 67 trang 152 sách bài tập toán 8. Tính thể tích hình chóp tứ giác đều O.ABCD (các kích thước cho trên hình 151)

 • Bài 68 trang 152 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 68 trang 152 sách bài tập toán 8. Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close