Bài 54.5 Trang 62 SBT Hóa học 9

Giải bài 54.5 Trang 62 sách bài tập Hóa học 9. Poli(vinyl clorua), viết tắt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua

Quảng cáo

Đề bài

Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua

\(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)

a)  Viết phương trình hoá học của phản ứng.

b)  Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được từ 1 tấn vinyl clorua, biết hiệu suất của phản ứng là 90%.

c)   Để thu được 1 tấn PVC cần bao nhiêu tấn vinyl clorua, giả thiết hiệu suất phản ứng là 90% ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

a) Phản ứng điều chế PVC :

b) Theo phản ứng cứ 62,5n tấn \(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)  thì thu được 62,5n tấn PVC.

Vậy từ 1 tấn vinyl clorua sẽ thu được 1 tấn PVC.

Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên khối lượng PVC thực tế thu được là :

\(91 \times \dfrac{{90}}{{100}} = 0,9(\ tấn )\)

Khối lượng PVC cần dùng là :

\(\dfrac{{1}}{{90}} \times 100 = 1,11(\ tấn )\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close