Bài 54.1 Trang 61 SBT Hóa học 9

Giải bài 54.1 Trang 61 sách bài tập Hóa học 9. Nhận xét nào sau đây đúng ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Polime là những chất dễ bay hơi.

B. Polime là những tính chất dễ tan trong nước.

C. Polime chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên.

D. Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết polime. Tại đây

Lời giải chi tiết

Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Đáp án D.           

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài