Bài 54.4 Trang 62 SBT Hóa học 9

Giải bài 54.4 Trang 61 sách bài tập Hóa học 9. Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.

b) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam một chất, thấy trong sản phẩm tạo ra có khí nitơ. Hỏi chất đó là chất nào trong các chất trên ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết polime. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Giống nhau : Đều là các polime.

Khác nhau : Tinh bột chứa C, H, O.

Protein ngoài C, H, O còn có N và một số nguyên tố khác.

Nhựa PE : chỉ chứa C và H.

b) Đó là protein.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài