Bài 53 trang 97 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 53 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a = 12 cm, BC = b = 9cm. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BD (h.38) ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB = a = 12 cm,\) \(BC = b = 9cm.\) Gọi \(H\) là chân đường vuông góc kẻ từ \(A\) xuống \(BD\) (h.38)

a) Chứng minh \(∆ AHB\) đồng dạng \(∆ BCD;\)

b) Tính độ dài đoạn thẳng \(AH\);

c) Tính diện tích tam giác \(AHB.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

- Định lí Pytago: Bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của các cạnh góc vuông. 

Lời giải chi tiết

a) Vì \(AB // CD\) (vì \(ABCD\) là hình chữ nhật) nên \(\widehat {ABH} = \widehat {BDC}\) (cặp góc so le trong).

Xét \( ∆ AHB\) và \(∆ BCD\) có:

+) \(\widehat {AHB} = \widehat {BCD} = 90^\circ \)

+) \(\widehat {ABH} = \widehat {BDC}\) (chứng minh trên)

\( \Rightarrow ∆ AHB\) đồng dạng \(∆ BCD\) (g.g)

b) Vì \(∆ AHB\) đồng dạng \(∆ BCD\) suy ra \(\displaystyle{{AH} \over {BC}} = {{AB} \over {BD}}\)

\( \Rightarrow \displaystyle AH = {{AB.BC} \over {BD}}\)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(BCD\), ta có:

\( B{D^2} = B{C^2} + C{D^2}  ={9^2}+{12^2}  \)\(\,= 225  \)

\( \Rightarrow BD = 15\, (cm)\).

Vậy \(\displaystyle  AH = {{12.9} \over {15}} = 7,2\; (cm).\)

c) Vì \(∆ AHB\) đồng dạng \(∆ BCD\) theo tỉ số \(k = \displaystyle  {{AH} \over {BC}} = {{7,2} \over 9} = 0,8\)

Ta có \(\displaystyle  {{{S_{AHB}}} \over {{S_{BCD}}}} = {k^2} = {\left( {0,8} \right)^2} = 0,64\)

\(\Rightarrow {S_{AHB}} = 0,64.{S_{BCD}}\)

\(\displaystyle  {S_{BCD}} = {1 \over 2}BC.CD = {1 \over 2}.12.9 \)\(\,= 54(c{m^2})\)

\(\displaystyle  {S_{AHB}} = 0,64.{S_{BCD}} = 0,64.54 \)\(\,= 34,56(c{m^2})\)

Loigiaihay.com

 • Bài 54 trang 97 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 97 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O ...

 • Bài 55 trang 98 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 55 trang 98 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh rằng AH.DH = BH.EH = CH.FH.

 • Bài 56 trang 98 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 56 trang 98 sách bài tập toán 8. Hai điểm M và K thứ tự nằm trên cạnh AB và BC của tam giác ABC; hai đoạn thẳng AK và CM cắt nhau tại điểm P...

 • Bài 57 trang 98 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 57 trang 98 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Từ A kẻ AM vuông góc với BC, AN vuông góc với CD (M thuộc BC và N thuộc CD).

 • Bài 58 trang 98 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 58 trang 98 sách bài tập toán 8. Giả sử AC là đường chéo lớn của hình bình hành ABCD. Từ C, vẽ đường vuông góc CE với đường thẳng AB ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài