Giải bài 5 trang 6 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 6 vở bài tập Địa lí 9, Kết quả của sự thay đổi lối sống của các đồng bào vùng cao, từ “du canh, du cư” chuyển sang “định canh, định cư”.

Quảng cáo

Đề bài

Sự thay đổi lối sống của các đồng bào vùng cao, từ “du canh, du cư” chuyển sang “định canh, định cư” đã đem lại những kết quả lớn nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/5, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

Sự thay đổi lối sống của các đồng bào vùng cao, từ “du canh, du cư” chuyển sang “định canh, định cư” đã đem lại những kết quả lớn, đó là đời sống của người dân được nâng lên, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng cao – miền núi. Đồng thời, hạn chế được tình trạng chặt phá rừng bữa bãi làm nương rẫy qua đó góp phần bảo vệ rừng, môi trường sống của các loài sinh vật,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close