Giải bài 1 trang 2 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 1 trang 2 vở bài tập Địa lí 9. Số lượng các dân tộc cùng chung sống trên đất nước ta là: A. 46 B. 64 C. 54 D. 52

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu (X) vào ý đúng

Số lượng các dân tộc cùng chung sống trên đất nước ta là

A. 46                                                  B. 64

C. 54                                                  D. 52

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem kiến thức Các dân tộc ở Việt Nam

Lời giải chi tiết

Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống, gắn bó với nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán,… làm cho nền văn hóa Việt Nam thêm phong phú, giàu bản sắc.

Chọn: C.

Loigiaihay.com


 • Giải bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 5 vở bài tập Địa lí 9, Gạch bỏ ý sai trong câu sau: Mỗi dân tộc ở nước ta có những nét văn hóa riêng, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phương thức sản xuất, quần cư, phong tục, tập quán,…

 • Giải bài 3 trang 5 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 5 vở bài tập Địa lí 9, Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm dân tộc ít người và dân tộc kinh.

 • Giải bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 6 vở bài tập Địa lí 9, Điền một số dân tộc ít người ở nước ta vào bảng sau sao cho phù hợp với từng vùng ở nước ta.

 • Giải bài 5 trang 6 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 6 vở bài tập Địa lí 9, Kết quả của sự thay đổi lối sống của các đồng bào vùng cao, từ “du canh, du cư” chuyển sang “định canh, định cư”.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close