Quảng cáo
 • Bài 1 trang 98 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 98 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào SGK và kiến thức đã có, điền những nội dung phù hợp vào bảng sau.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 98 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 98 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Qua bảng 40.1 trong SGK, có thể thấy các đảo có điều kiện nhất để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển nước ta là: A. Cát Bà, Lý Sơn, Côn Đảo. B. Lý Sơn, Cái Bầu, Phú Quốc. C. Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 99 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 99 vở bài tập Địa lí 9,Đánh dấu (X) vào ý đúng. Quan sát hình 40.1 trong SGK, không thể rút ra được nhận xét nào dưới đây? A. Sản lượng dầu thô khai thác ở nước ta không ngừng tăng. B. Nước ta là một trong những nước xuất khẩu dầu lớn nhất trên thế giới. C. Trong khi xuất khẩu gần như toàn bộ lượng dầu khai thác thì nước ta lại phải nhập khẩu một số lượng lớn xăng dầu. D. Ngành công nghiệp chế biến dầu khí ở nước ta chưa phát triển.

  Xem lời giải