Quảng cáo
 • Bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 7 vở bài tập Địa lí 9, Nhận xét biểu đồ dân số sao cho đúng nhất.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 8 vở bài tập Địa lí 9, Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm nhưng dân số nước ta vẫn tăng là do A. công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình có nhiều hạn chế. B. nước ta có số dân đông. C. tỉ suất sinh của nước ta còn cao. D. tất cả đều sai.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 8 vở bài tập Địa lí 9,Ghi các nhóm tuổi vào bảng sau, sao cho phù hợp: Từ bảng số liệu, nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 8 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Cơ cấu dân số theo giới tính ở nước ta A. ngày càng trở lên cân bằng hơn B. ngày càng mất cân đối hơn C. không thay đổi

  Xem lời giải