Quảng cáo
 • Bài 1 trang 74 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 74 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý sai. a) Việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên có tầm quan trọng đặc biệt nhằm A. hạn chế xói mòn đất. B. Giảm thiệu nguy cơ thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt. C. ổn định nguồn nước cho các nhà máy thủy điện D. bảo vệ động vật hoang dã. E. chỉ ý A và ý D đúng. b) Cây cà phê được phát triển mạnh ở Tây Nguyên là nhờ A. có điều kiện đất đai, khí hậu,… thuận lợi cho việc trồng, chế biến, bảo quản cà phê. B. có trình độ chế

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 74 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 74 vở bài tập Địa lí 9, Tóm tắt ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 74 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 74 vở bài tập Địa lí 9, Gạch tên các trung tâm kinh tế ở Tây Nguyên. Plây Ku, Y-a-ly, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Kon Tum.

  Xem lời giải