Quảng cáo
 • Bài 1 trang 31 vở bài tập Địa lí 9

  Dựa vào hình 12.2 trong SGK, hãy điền tên các nhà máy nhiệt điện và thủy điện vào lược đồ sau

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 32 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 32 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền nội dung thích hợp vào các chỗ … trong câu sau: Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp cả nước nhờ vào - Nguồn nguyên liệu phong phú, đa dạng lấy từ … - Nguồn lao động … - Cơ sở vật chất – kĩ thuật từng bước được cải thiện, có các cơ sở sản xuất liên doanh với … - Thị trường …

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 32 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 32 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 12.3 trong SGK, hãy nhận xét cơ cấu kinh tế của hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta. - TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 32 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 32 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 12.1, hãy sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 33 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 33 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 12.3 trong SGK, hãy điền lên lược đồ khung dưới đây kí hiệu và tên các trung tâm công nghiệp cơ khí.

  Xem lời giải