Quảng cáo
 • Bài 1 trang 82 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 82 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu sau: a) Viết nhận xét ngắn về sự phát triển của khu vực dịch vụ ở vùng Đông Nam Bộ.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 83 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 83 vở bài tập Địa lí 9, Bằng đường hàng không, từ TP. Hồ Chí Minh có thể bay trực tiếp tới nhiều nước và vùng lãnh thổ trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Điền tên các nước và vùng lãnh thổ phù hợp vào bảng sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 83 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 83 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng nhất. TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu trong hoạt động xuất nhập khẩu của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước là do những điều kiện thuận lợi nào? A. Vị trí địa lí thuận lợi. B. Công nghiệp, dịch vụ phát triển. C. Nguồn hàng xuất khẩu lớn. D. Nhiều bạn hàng truyền thống. E. Tất cả các ý trên đều đúng.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 84 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 84 vở bài tập Địa lí 9, Gạch chân các trung tâm kinh tế ở Đông Nam Bộ. TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa, Đà Lạt, Vũng Tàu.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 84 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 84 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm: A. các tỉnh Đông Nam Bộ, TP. Cần Thơ và tỉnh Long An. B. các tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ và hai tỉnh Long An và Tiền Giang. C. các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh.

  Xem lời giải