Quảng cáo
 • Bài 1 trang 62 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 62 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 25, đánh dấu (X) vào các đảo và các vịnh vào các cột thuộc các tỉnh, thành phố Duyên hải Nam Trung Bộ trong bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 63 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 63 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Đối với các tỉnh cực Nam Trung Bộ, việc bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt vì: A. hiện tượng sa mạc hóa đang mở rộng. B. khí hậu khô hạn nhất trong cả nước. C. nguồn nước mặt, nước ngầm nghèo. D. Cả 3 ý trên đều đúng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 63 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 63 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp với sơ đồ sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 64 vở bài tập Địa lí 9, a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) so với cả nước (cả nước=100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “DHNTB so với cả nước”. b) Nhận xét tóm tắt đời sống dân cư của vùng

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 64 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 64 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào sơ đồ sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 65 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 6 trang 65 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Trong số các di sản văn háo thế giới được UNESCO công nhận dưới đây, di sản không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ là A. Cố đô Huế. B. Phố cổ Hội An. C. Di tích Mỹ Sơn.

  Xem lời giải