Quảng cáo
 • Bài 1 trang 20 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 20 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền vào các ô trống sơ đồ sau các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 20 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 20 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng sau: Ghép các ý ở cột bên trái với các ý ở cột bên phải sao cho phù hợp.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 21 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 21 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng: Nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự thay đổi to lớn trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta sau đổi mới là: A. nông dân cần cù lao động. B. đường lối đổi mới trong nông nghiệp. C. khí hậu thuận lợi. D. đất đai màu mỡ

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 21 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 21 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý sai: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta vì A. đảm bảo được nước tưới trong mùa khô. B. chống úng lụt trong mùa mưa bão. C. góp phần mở rộng diện tích canh tác. D. chấm dứt được các thiên tai

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 21 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 21 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng: Thị trường ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp? A. thị trường thúc đẩy đa dạng hóa nông nghiệp. B. Thị trường ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ nông sản. C. Thị trường không ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. D. Cả 3 ý trên đều sai.

  Xem lời giải