Quảng cáo
 • Bài 1 trang 60 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 60 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng lương thực bình quân của Bắc Trung Bộ và cả nước qua các năm. b) Nhận xét

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 61 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 61 vở bài tập Địa lí 9, a) Đánh dấu (X) vào ý đúng. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho bình quân lương thực theo đầu người của Bắc Trung Bộ tăng lên? A. Đẩy mạnh thâm canh năng suất. B. Đầu tư lớn cho vùng trồng lúa dải đồng bằng duyên hải. C. Thiên tai không xảy ra. D. Phát triển thủy lợi, sử dụng giống mới năng suất cao. b) Trình bày tóm tắt ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 61 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 61 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Các ngành công nghiệp quan trọng hàng đầu ở Bắc Trung Bộ là: A. Khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng. B. Cơ khí và chế biến lâm sản. C. Sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực thực phẩm. D. Tất cả các ý trên.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 62 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 62 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 24.3, nối cửa khẩu ở biên giới Việt-Lào với các cảng biển, qua các thành phố ở Bắc Trung Bộ để có quãng đường đi ngắn nhất.

  Xem lời giải