Quảng cáo
 • Bài 1 trang 28 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 28 vở bài tập Địa lí 9, Ghi tên các ngành công nghiệp trọng điểm vào các ô trống để hoàn thành sơ đồ.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 29 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 29 vở bài tập Địa lí 9, Điền chữ T vào ô trống thể hiện mặt tích cực và chữ H vào ô trống thể hiện hạn chế của các nhân tố xã hội đối với sự phát triển công nghiệp nước ta.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 30 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 30 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền nội dung phù hợp vào các ô trống trong sơ đồ sau.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 30 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 30 vở bài tập Địa lí 9, Đánh X vào ý đúng Ý nghĩa của việc cải thiện hệ thống đường giao thông đối với sự phát triển công nghiệp là: A. Giảm chi phí vận tải B. Rút ngắn thời gian vận chuyển C. Đảm bảo việc chuyên chở nguyên liệu đến nơi chế biến và sản phẩm đến nơi tiêu thụ D. Cả 3 ý trên đều đúng.

  Xem lời giải