Quảng cáo
 • Bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 71 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) gắn tên các nhà máy thủy điện với tên dòng sông trong bảng sau sao cho phù hợp.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 71 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ che phủ rừng ở các tỉnh Tây Nguyên năm 2014. b) Trình bày ý nghĩa của việc bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên. c) Đánh dấu (X) vào ý đúng. Ý nào sau đây không phải là phương hướng sử dụng đất badan ở Tây Nguyên

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 72 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 72 vở bài tập Địa lí 9, a) Dựa vào bảng dưới đây, hãy so sánh các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của Tây Nguyên so với cả nước (cả nước=100%). Ghi kết quả vào ô trống trong cột “Tây Nguyên so với cả nước”. b) Đánh dấu (X) vào ý sai Để nâng cao mức sống dân cư hiện nay ở Tây Nguyên thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ở vùng này là:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 73 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 73 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 28 trong SGK, hãy điền nội dung phù hợp để hoàn chỉnh bảng sau:

  Xem lời giải