Quảng cáo

Các mục con

 • Bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 42 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào lược đồ a) Hãy điền tên các tỉnh giáp Trung Quốc và giáp Lào vào chỗ chấm (…). b) Nêu tóm tắt ý nghĩa vị trí địa lí vùng.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 43 vở bài tập Địa lí 9, Nối cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 43 vở bài tập Địa lí 9, Dưới đây là một số tiêu chí về dân cư, xã hội ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. a) Hãy tính tỉ lệ các tiêu chí phát triển dân cư, xã hội của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc so với cả nước (cả nước = 100%). Ghi kết quả vào bảng sau: b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 44 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 44 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bài 17 trong SGK, hãy hoàn chỉnh bảng.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 45 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 45 vở bài tập Địa lí 9, Dựa hình 18.1 trong SGK, hãy xác định tên các tỉnh (thành phố) trong vùng có các cơ sở công nghiêp quan trọng và điền vào bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 45 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 45 vở bài tập Địa lí 9, Trình bày tóm tắt ý nghĩa của thủy điện Hòa Bình.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 45 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 45 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng trên.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 46 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 46 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 18.1 trong SGK, hãy điền vào bảng sau tên các tỉnh trồng nhiều cây công nghiệp lâu năm (chè, hồi, quế).

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 46 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 46 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng Cây chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm diện tích lớn về diện tích và sản lượng so với cả nước do A. thổ nhưỡng và khí hậu rất phù hợp. B. các vùng khác trong nước không thích hợp trồng chè. C. ngoài cây chè không trồng được bất kì loài cây nào khác. D. người tiêu dùng trong nước chỉ ưa chuộng chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 47 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 6 trang 47 vở bài tập Địa lí 9, Gạch chân tên những trung tâm kinh tế quan trọng của Trung du và miền núi Bắc Bộ. Yên Bái, Điện Biên Phủ, Thái Nguyên, Việt Trì, Lào Cai, Móng Cái, Hạ Long, Lạng Sơn, Sơn La.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo