Bài 5 trang 132 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 132 sách bài tập toán 8. Quan sát hình vẽ 100 và điển Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình vẽ 100 và điển Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông.

a) \(B, C\) là các điểm nằm trong mặt phẳng \((P).\)  
b) Mặt phẳng \((P)\) chứa đựờng thắng \(AB\)  
c) Đường thẳng \(l\) cắt \(AB\) ở điểm \(B\)  
d) \(A,B,G\) là ba điểm cùng nằm trên một mặt phẳng  
e) \(B,F\) và \(D\) là ba điểm thẳng hàng  
f) \(B,C,E\) và \(D\) là bốn điểm cùng nằm trên một mặt phẳng   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Đường thẳng \(a\) đi qua điểm \(A\) và \(B\) của mặt phẳng \((P)\) thì mọi điểm của đường thẳng \(a\) đều thuộc mặt phẳng \((P)\).

- Ba điểm thẳng hàng nếu chúng cùng thuộc một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

a) \(B, C\) là các điểm nằm trong mặt phẳng \((P).\) Đ
b) Mặt phẳng \((P)\) chứa đựờng thắng \(AB\). S
c) Đường thẳng \(l\) cắt \(AB\) ở điểm \(B\). S
d) \(A,B,G\) là ba điểm cùng nằm trên một mặt phẳng. Đ
e) \(B,F\) và \(D\) là ba điểm thẳng hàng. S
f) \(B,C,E\) và \(D\) là bốn điểm cùng nằm trên một mặt phẳng. Đ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close