Bài 1 trang 131 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 131 sách bài tập toán 8. Điền thêm vào chỗ trống (…)

Quảng cáo

Đề bài

Điền thêm vào chỗ trống (…)

a, Tên gọi của hình 97 …

b, Hình này có … cạnh

c, Hình này có … mặt

d, Hình này có … đỉnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

- Hình hộp chữ nhật là hình có \(6\) mặt đều là những hình chữ nhật.

- Hình hộp chữ nhật có \(6\) mặt, \(8\) đỉnh, \(12\) cạnh. 

Lời giải chi tiết

a) Tên gọi của hình vẽ là: Hình hộp chữ nhật.

b) Hình này có \(12\) cạnh.

c) Hình này có \(6\) mặt. 

d) Hình này có \(8\) đỉnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close