Bài 1 trang 131 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 131 sách bài tập toán 8. Điền thêm vào chỗ trống (…)

Quảng cáo

Đề bài

Điền thêm vào chỗ trống (…)

a, Tên gọi của hình 97 …

b, Hình này có … cạnh

c, Hình này có … mặt

d, Hình này có … đỉnh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

- Hình hộp chữ nhật là hình có \(6\) mặt đều là những hình chữ nhật.

- Hình hộp chữ nhật có \(6\) mặt, \(8\) đỉnh, \(12\) cạnh. 

Lời giải chi tiết

a) Tên gọi của hình vẽ là: Hình hộp chữ nhật.

b) Hình này có \(12\) cạnh.

c) Hình này có \(6\) mặt. 

d) Hình này có \(8\) đỉnh.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Hình hộp chữ nhật
Quảng cáo
list
close
Gửi bài