Bài 2 trang 132 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 132 sách bài tập toán 8. Xem hình 98. Hãy gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR ...

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 98. Hãy

a) Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng \(PR\)

b) Gọi tên mặt phẳng chứa đường thẳng \(PR\) nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ.

c) Gọi tên mặt phẳng cùng chứa các đường thẳng \(PQ\) và \(MV\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

Đường thẳng \(a\) đi qua điểm \(A\) và \(B\) của mặt phẳng \((P)\) thì mọi điểm của đường thẳng \(a\) đều thuộc mặt phẳng \((P)\).

Lời giải chi tiết

a) Các mặt phẳng chứa đường thẳng \(PR\) là \(mp(PQRS)\) và \(mp(PRVT)\).

b) Mặt phẳng chứa đường thẳng \(PR\) nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ là \(mp (PRVT)\).

c) Mặt phẳng cùng chứa các đường thẳng \(PQ\) và \(MV\) là \(mp(PQVM).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close