Bài 49 trang 146 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 146 sách bài tập toán 8. Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau ...

Quảng cáo

Đề bài

Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau:

A. \(48c{m^3}\)                              B. \(96c{m^3}\)

C. \(192c{m^3}\)                            D. \(384c{m^3}\)

số nào là thể tích của nó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy

                \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Lăng trụ đứng có đáy là tam giác với cạnh đáy là \(6cm\), đường cao tương ứng với đáy là \(4cm\), đường cao lăng trụ là \(8cm\).

Diện tích đáy của lăng trụ là: \(S=\dfrac{1}{2}.4.6=12\,(cm^2)\)

Thể tích lăng trụ là:

\(\displaystyle V = S.h = 12.8 = 96\;(c{m^3})\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 146 sách bài tập toán 8. Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m)...

 • Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 51 trang 147 sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

 • Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 147 sách bài tập toán 8. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay?

 • Bài 53 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 53 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là ...

 • Bài 54 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước như ở hình 142 là ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài