Bài 54 trang 147 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 54 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước như ở hình 142 là ...

Quảng cáo

Đề bài

Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước như ở hình 142 là:

A. \(180\)                                           B. \(210\)

C. \(230\)                                           D. \(195\)

E. \(265\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy

                \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Theo hình vẽ, hình lăng trụ gồm hai phần. Phần thứ nhất là hình hộp chữ nhật có chiều cao là \(5\) và đáy là hình chữ nhật có chiều dài \(8\) và chiều rộng \(4\); phần thứ hai là hình lăng trụ có đáy là hình thang vuông có độ dài hai cạnh đáy là \(8\) và \(6,\) chiều cao đáy là \(7-4=3\) và chiều cao lăng trụ là \(5.\)

* Xét phần lăng trụ có đáy là hình thang:

- Diện tích đáy hình lăng trụ là:

\(S_đ= \displaystyle{1 \over 2}.\left( {8 + 6} \right).3 = 21\) (đvdt)

- Thể tích hình lăng trụ có đáy hình thang là:

\(V_1 = S_đ.h = 21.5 = 105\) (đvtt)

* Thể tích hình hộp chữ nhật là:

\(V_2 = 8.4.5 = 160\) (đvtt)

Thể tích hình lăng trụ đã cho là:

\(V=V_1+V_2= 105 + 160 = 265\) (đvtt)

Chọn E.

Loigiaihay.com

 • Bài 55 trang 148 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 55 trang 148 sách bài tập toán 8. Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h.143) theo các kích thước cho trên hình vẽ.

 • Bài 53 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 53 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là ...

 • Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 147 sách bài tập toán 8. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay?

 • Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 51 trang 147 sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

 • Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 146 sách bài tập toán 8. Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m)...

Quảng cáo
close