Bài 53 trang 147 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 53 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là ...

Quảng cáo

Đề bài

Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là:

A. \(8{m^3}\)                                B. \(10,5{m^3}\)

C. \(12,2{m^3}\)                          D. \(11{m^3}\)

E. \(15{m^3}\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy

                \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang với cạnh đáy nhỏ \(1,5m;\) đáy lớn \(2m;\) chiều cao đáy \(1m\); chiều cao của lăng trụ \(6m.\)

Diện tích đáy hình lăng trụ là:

\(\displaystyle S_đ = {1 \over 2}.\left( {1,5 + 2} \right).1 = 1,75\;({m^2})\)

Thể tích hình lăng trụ là: \(V = S_đ.h = 1,75.6 = 10,5\;({m^3})\).

Chọn B.

Loigiaihay.com

 • Bài 54 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước như ở hình 142 là ...

 • Bài 55 trang 148 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 55 trang 148 sách bài tập toán 8. Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h.143) theo các kích thước cho trên hình vẽ.

 • Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 147 sách bài tập toán 8. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay?

 • Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 51 trang 147 sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

 • Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 146 sách bài tập toán 8. Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m)...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close