Bài 48 trang 146 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 146 sách bài tập toán 8. Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là ...

Quảng cáo

Đề bài

Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là:

A. \(390{cm^3}\)                              B. \(360{cm^3}\)

C. \(450{cm^3}\)                              D. \(420{cm^3}\)

E. \(410{cm^3}\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích lăng trụ là: \(\displaystyle V = S.h\) với \(S\) là diện tích đáy và \(h\) là chiều cao lăng trụ.

Lời giải chi tiết

Lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông là \(5cm\) và \(12cm,\) đường cao lăng trụ bằng \(15cm.\)

Diện tích đáy lăng trụ là: \(S=\dfrac{1}{2}.5.12=30\,(cm^2)\)

Thể tích lăng trụ là: \(\displaystyle V = S.h =30.15 = 450\;(c{m^3})\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 49 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 49 trang 146 sách bài tập toán 8. Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau ...

 • Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 146 sách bài tập toán 8. Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m)...

 • Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 51 trang 147 sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

 • Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 147 sách bài tập toán 8. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay?

 • Bài 53 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 53 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài