Bài 47 trang 145 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136.

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy

                \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Theo hình vẽ, ngôi nhà gồm hai phần, một phần là lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân cạnh đáy bằng \(6m,\) chiều cao đáy \(1,2m\), chiều cao lăng trụ bằng \(h_1=15m\); phần còn lại là hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là \(6m\) và \(15m,\) chiều cao \(3,5m.\)

+) Hình lăng trụ tam giác có diện tích đáy là \(S=\dfrac{1}{2}.1,2.6=3,6\,(m^2)\)

Thể tích lăng trụ tam giác là: \(\displaystyle V_1 = S.h_1=3,6.15 = 54\;({m^3})\)

+) Thể tích hình hộp chữ nhật là: \(V_2 = 6.15.3,5 = 315\;({m^3})\)

Vậy thể tích cả ngôi nhà là: \(V_1+V_2=54 + 315 = 369\;({m^3})\).

Loigiaihay.com

 • Bài 48 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 48 trang 146 sách bài tập toán 8. Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là ...

 • Bài 49 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 49 trang 146 sách bài tập toán 8. Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau ...

 • Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 146 sách bài tập toán 8. Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m)...

 • Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 51 trang 147 sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

 • Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 147 sách bài tập toán 8. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay?

Quảng cáo
list
close
Gửi bài