Bài 46.5 Trang 56 SBT Hóa học 9

Giải bài 46.5 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp. Hãy tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán theo phương trình hóa học, tính đến độ rượu và hiệu suất.

Lời giải chi tiết

\({V_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{50.4}}{{100}} = 2(l) \to {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2.1000.0,8 = 1600(gam)\)

Phương trình hóa học : 

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men giấm} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O\) 

    46 gam                               60 gam

1600 gam                                x

\(x = \dfrac{{1600.60}}{{46}}\)

Vì hiệu suất đạt 80% \( \to {m_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = \dfrac{{1600.60.80}}{{46.100}} = 1669,6(gam)\)

\( \to {m_{giấm}} = \dfrac{{1669,6}}{{5}} \times 100 = 33392(gam) = 33,392(kg)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close