Bài 46.1 Trang 56 SBT Hóa học 9

Giải bài 46,1 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau .

Quảng cáo

Đề bài

A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau .

-    Khi đốt cháy A, B đều thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

-    B làm mất màu dung dịch brom.

-    C tác dụng được với Na.

-    A tác dụng được với Na và NaOH.

Hỏi A, B, C là những chất nào trong số các chất sau ?

C4H8 ; C2H4O2 ; C3H8O.

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sản phẩm cháy thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

=> phân tử hữu cơ có 1 liên kết \(π\)

Chất làm mất màu dung dịch brom => có ít nhất 1 kết đôi C=C

Chất tác dụng với Na => có nhóm OH hoặc COOH

Chất tác dụng được với Na và NaOH => có nhóm COOH

Lời giải chi tiết

A tác dụng được với Na và NaOH. Vậy theo đề bài A là axit và có công thức phân tử là C2H4O2. Công thức cấu tạo là CH3COOH.

C tác dụng được với Na, vậy C có công thức phân tử là C3H8O và có công thức cấu tạo là 

B làm mất màu dung dịch brom: B là C4H8 và có công thức cấu tạo là CH2 = CH - CH2 - CH3 hoặc CH3 - CH = CH - CH3.

hoặc 

Loigiaihay.com

 • Bài 46.2 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46.2 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

 • Bài 46.3 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46.3 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Chỉ dùng H2O và một hóa chất, hãy phân biệt các chất sau :

 • Bài 46.4 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46.4 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức CnH2n+1COOH.

 • Bài 46.5 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46.5 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close