Bài 46.2 Trang 56 SBT Hóa học 9

Giải bài 46.2 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

Quảng cáo

Đề bài

Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học etilen, axit axetic.

Lời giải chi tiết

Tiến hành điều chế các chất theo sơ đồ chuyển đổi sau : 

\({{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}{\text{}} \to {\text{ }}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}{\text{OH }} \to {\text{ C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COOH }} \to {\text{ C}}{{\text{H}}_{\text{3}}}{\text{COO}}{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\)

\({C_2}{H_4} + {H_2}O\buildrel {axit} \over\longrightarrow {C_2}{H_5}OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O\)

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close