Bài 44 trang 95 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 24cm ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\) \(AC = 9cm, BC = 24cm.\) Đường trung trực của \(BC\) cắt đường thẳng \(AC\) tại \(D\), cắt \(BC\) tại \(M\) (h.30). Tính độ dài của đoạn thẳng \(CD.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng

Từ đó suy ra các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ để tính độ dài cạnh \(DC.\)

Lời giải chi tiết

Xét hai tam giác vuông \(ABC\) và \(MDC\) có:

\(\widehat {BAC} = \widehat {DMC} = 90^\circ \)

\(\widehat C\) chung

\( \Rightarrow \Delta ABC \backsim \Delta MDC\) (g.g)

\( \Rightarrow\displaystyle {{AC} \over {MC}} = {{BC} \over {DC}}\)

\( \Rightarrow\displaystyle DC = {{MC.BC} \over {AC}}\)

Ta có: \(\displaystyle MC = {1 \over 2}BC = {1 \over 2}.24 = 12\;  (cm)\) (vì \(M\) là trung điểm của \(BC\)).

Vậy \(DC = \displaystyle {{12.24} \over 9} = 32\;  (cm)\).

Loigiaihay.com

 • Bài 45 trang 95 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 45 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho hình thang vuông ABCD (góc A = góc D = 90^o) AB = 6cm, CD = 12cm, AD = 17cm ...

 • Bài 46 trang 95 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 46 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm, BC = 6cm...

 • Bài 47 trang 95 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 47 trang 95 sách bài tập toán 8. Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng.

 • Bài 48 trang 95 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 48 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC (góc A = 90^o) có đường cao AH (h.34)...

 • Bài 49 trang 96 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 49 trang 96 sách bài tập toán 8. Đường cao của một tam giác vuông xuất phát từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 9cm và 16cm...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài