Bài 47 trang 95 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 95 sách bài tập toán 8. Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng.

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng  theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

- Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng.

- Hai góc cùng phụ với một góc thứ ba thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

+) \(∆ ABC \backsim  ∆ HBA\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh \(B\) chung.

+) \( ∆ ABC \backsim ∆ HAC\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh \(C\) chung.

+) \(∆ ABC \backsim ∆ NMC\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh \(C\) chung.

+) \(∆ HAC \backsim ∆ NMC\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn ở đỉnh \(C\) chung.

+) \(∆ HAC \backsim ∆ HBA\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn \(\widehat {HBA} = \widehat {HAC}\) (cùng phụ với \(\widehat {BAH}\))

+) \(∆ HAB \backsim ∆ NCM\) vì hai tam giác vuông có góc nhọn \(\widehat {HAB} = \widehat {NCM}\) (cùng phụ với \(\widehat {CAH}\)).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài