Bài 44 trang 145 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 145 sách bài tập toán 8. Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là ...

Quảng cáo

Đề bài

Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là:

A. \(24{m^3}\)                                     B. \(40{m^3}\)

C. \(120{m^3}\)                                   D. \(240{m^3}\)

Hãy chọn kết quả đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy

                \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Hình lăng trụ đứng có đáy tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là \(4m\) và \( 6m,\) chiều cao \(10m.\)

Diện tích đáy là: \(S=\dfrac{1}{2}.4.6=12\,(m^2)\)

Thể tích lăng trụ là:

\(\displaystyle V = S.h = 12.10 = 120\;({m^3})\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

 • Bài 45 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 45 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình 134, biết thể tích hình lăng trụ đứng bằng 15cm^3.

 • Bài 46 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 46 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích (theo các kích thước) của các hình lăng trụ đứng sau đây (h.135)

 • Bài 47 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 47 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136.

 • Bài 48 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 48 trang 146 sách bài tập toán 8. Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là ...

 • Bài 49 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 49 trang 146 sách bài tập toán 8. Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài