Bài 43 trang 144 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 144 sách bài tập toán 8. Quan sát hình lăng trụ đứng (h.132). Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình lăng trụ đứng (h.132).

Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

a) Các cạnh \(QM\) và \(MO\) vuông góc với nhau.

b) \(MQ\) vuông góc với \(QI\) (\(I\) là trung điểm của \(PR\)).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Hình lăng trụ đứng là hình có hai đáy là các đa giác bằng nhau nằm trong hai mặt phẳng song song, các cạnh bên vuông góc với đáy và bằng nhau, các mặt bên là các hình chữ nhật.

Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm \(A\) thì nó vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng đi qua \(A.\)

Lời giải chi tiết

Ta có hình lăng trụ đứng \(MNO.QRP.\)

a) Vì mặt bên \((MOPQ)\) là một hình chữ nhật nên \(MQ ⊥ MO.\)

Vậy phát biểu a đúng.

b) Vì \(MQ ⊥ (QRP)\) mà \(QI\) nằm trong \(mp(QRP)\) nên \(MQ ⊥ QI\).

Vậy phát biểu b đúng.

Loigiaihay.com

 • Bài 44 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 44 trang 145 sách bài tập toán 8. Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là ...

 • Bài 45 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 45 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình 134, biết thể tích hình lăng trụ đứng bằng 15cm^3.

 • Bài 46 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 46 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích (theo các kích thước) của các hình lăng trụ đứng sau đây (h.135)

 • Bài 47 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 47 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136.

 • Bài 48 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 48 trang 146 sách bài tập toán 8. Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài