Bài 43 trang 14 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 14 sách bài tập toán 8. Tổng của hai số bằng 80, hiệu của chúng bằng 14. Tìm hai số đó.

Quảng cáo

Đề bài

Tổng của hai số bằng \(80\), hiệu của chúng bằng \(14\). Tìm hai số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Gọi số bé là \(a\).

B2: Biểu diễn số lớn theo \(a\).

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận.

Lời giải chi tiết

Gọi số bé là \(a\).

Vì hiệu của hai số là \(14\) nên số lớn là \(a + 14\)

Theo đề bài tổng của hai số bằng \(80\) nên ta có phương trình :

\(a + \left( {a + 14} \right) = 80 \)

\(\Leftrightarrow 2a = 80 - 14\)

\(\Leftrightarrow 2a = 66 \Leftrightarrow a = 33\)

\(\Rightarrow a + 14 = 33 + 14 =47\)

Vậy số bé là \(33\), số lớn là \( 47\). 

Loigiaihay.com

 • Bài 44 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 44 trang 14 sách bài tập toán 8. Tổng của hai số bằng 90, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó.

 • Bài 45 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 45 trang 14 sách bài tập toán 8. Hiệu của hai số bằng 22 , số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó, biết rằng : a) Hai số nêu trong bài là hai số dương. b) Hai số nêu trong bài là tùy ý.

 • Bài 46 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 46 trang 14 sách bài tập toán 8. Hiệu của hai số bằng 18, tỉ số giữa chúng bằng 5/8. Tìm hai số đó, biết rằng: a) Hai số nêu trong bài là hai số dương. b) Hai số nêu trong bài là tùy ý.

 • Bài 47 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 47 trang 14 sách bài tập toán 8. Hai số nguyên dương có tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai bằng 3/5. Nếu lấy số thứ nhất chia cho 9, số thứ hai chia cho 6 thì ...

 • Bài 48 trang 14 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 48 trang 14 sách bài tập toán 8. Thùng thứ nhất chứa 60 gói kẹo, thùng thứ hai chứa 80 gói kẹo. Người ta lấy ra từ thùng thứ hai số gói kẹo nhiều gấp ba lần số gói kẹo lấy ra từ thùng thứ nhất ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài