Bài 41 trang 144 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 144 sách bài tập toán 8. Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng (theo kích thước đã cho trên hình 130).

Quảng cáo

Đề bài

Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng (theo kích thước đã cho trên hình 130).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

\({S_{xq}} = 2p.h\)

\(p\) là nửa chu vi đáy, \(h\) là chiều cao.

- Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(BAC\), ta có:

\(A{C^2} = B{A^2} + B{C^2}\)\(\,  = {3^2} + {4^2} = 25  \)

\( \Rightarrow AC = 5\,(m) \)

Diện tích xung quanh hình lăng trụ là:

\( {S_{xq}} = \left( {AB + BC + AC} \right).CD  \)\(\,  = \left( {3 + 4 + 5} \right).7 = 84\,({m^2})  \)

Diện tích đáy là: \(S_đ=\displaystyle {1 \over 2}.BA.BC = {1 \over 2}.3.4 = 6({m^2})\)

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ là: \({S_{TP}} = {S_{xq}} + 2{S_đ}= 84 + 2.6 \)\(\,= 96\,({m^2})\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài